İnsan Kaynakları Politikamız

Tadım, işletme yönetimi açısından “insan”ı, diğer bilinen işletme kaynaklarını harekete geçiren “temel kaynak ve değer” olarak görür. Organizasyonda var ettiği rol dağılımları ile çalışanların yönetime olan katkılarını bir sistem içerisinde artırmayı amaçlar. Organizasyonu da, çalışanların hem üstlendikleri rollere hem de bütüne olan katkılarının artırılmasına odaklanarak, sürekli yeniler.

Tadım yönetim anlayışında, çalışanlar yönetilenler değil, “iş”lerini yönetenler olarak kabul edilir. Tadım, çalışanların işlerini yönetecekleri ortamı, politikaları ve prosedürleri belirler ve yine çalışanlarla birlikte iyileştirir ve geliştirir. Tadım’ın ve çalışanların çıkarları (iyi yönetişim) aynı yöndedir. Tadım’da, insan kaynakları çalışmaları bütünseldir ve bir bölümle sınırlandırılamayacak çabaları içerir. İnsan Kaynakları Bölümü, her bölüm ve departmanın işbirliğini gerektiren operasyonların yürütülmesini sağlamak için oluşturulur.   

Tadım, İnsan Kaynaklarını, pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek için öngördüğü rolleri üstlenebilecek nitelikte insanları bir araya getirme ve katkılarını “tek süreç odaklı” hedefe yönelik geliştirmelerini sağlayacak politikaları oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir işletme fonksiyonu olarak görür.

İnsan Kaynakları Yönetiminin başarısını, bilgi ve beceri sahibi, çalışma ve iş etiği yüksek, verimli sonuçlar alabilen ve ileri pozisyonlar için yeteneklerini geliştirebilen elemanların sürekli var edilebilmesiyle ölçer. Söz konusu başarının, İnsan Kaynakları ile diğer bölüm liderleri ve takım arkadaşlarının işbirliği ile sağlanabileceğini bilir. Bu nedenle, İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin kararlar ve süreçler, organizasyonun tamamına yayılır ve tüm çalışanları etkiler.  

 

İşe Başvuru ve Yerleştirme Süreci

Tadım, şirket kültürü ve değerleri ile uyumlu, hızla değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında, sahip oldukları beceriler ve kişisel yetkinliklerle başarılı olabilecek en uygun yetenekleri “Tadım Ailesi”ne dahil etmek için çalışır.

Şirketimizde çalışmak isteyen adaylar açık pozisyonlara internet sitemizdeki “İş Başvuruları” bölümünden başvuru formunu doldurarak ya da hizmet aldığımız işe alım portallarında yer alan ilanlarımız üzerinden başvuruda bulunabilirler. Tadım, açık pozisyonlar için danışman firmalar aracılığı ile de adaylara ulaşabilir.

Açık pozisyonlara yapılan başvurular İnsan Kaynakları Bölümü tarafından incelenip bölüm yetkilileri ile paylaşılır. Uygun bulunan adaylar görüşmeye çağrılır. İşe alım sürecini olumlu tamamlayan adaylara, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından referans kontrolleri yapıldıktan sonra iş teklifinde bulunulur.

 

Oryantasyon Süreci

Tadım ailesine yeni katılacak olan çalışanlar ilk aylarında oryantasyon sürecine dahil edilerek Tadım ailesini ve iş yapma modelini yakından tanıma fırsatını bulurlar. Eş zamanlı olarak; üretim alanı ve bayi ziyaretleri ile saha gözlemleri yaparlar. Oryantasyon süresi sonunda, gözlemlerini ve görüşlerini içeren raporlarının değerlendirilmesinden sonra görevlerine başlarlar.

 

MT-Yönetici Adayı Programı

MT-Yönetici Adayı Programı ile yeni mezun adayların Tadım kültürü ve kurumsal iş yapma modeli ile tanışması sağlanmaktadır. İlgili departmanlara veya bölümlere seçilen çalışanlar belirlenen süreler içerisinde grup, bölüm ve departman müdürlerinden, Tadım Kurumsal Akademi kaynaklarından yararlanmaya devam edecekleri ilk eğitimleri alarak iş hayatına geçiş sürecine hazırlanırlar. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin dışında; üretim alanı ve bayi ziyaretleri ile saha gözlemlerinde bulunurlar. MT-Yönetici Adayı Programından asil pozisyonlarına geçmek için adaylar geri bildirim raporlarını sunarlar ve değerlendirmeler sonucunda görevlerine başlarlar.

 

Performans Değerlendirme Sistemi

Tadım, Kurumsal Performans Sistemi içerisinde, çalışanların “tek süreç odaklı” hedefe olan katkısını ve bu katkılarını nasıl bir üst seviyeye taşındığını görmeye çalışır. Çalışanların her bölüm ve departmanı birer Analitik Analiz Platformu olarak görmeleri ve Ortak Analiz Lisanı ile sistem içerisinde çözüm üretme ve süreç iyileştirme yeteneklerini geliştirmeleri için çaba gösterir.

Tadım, çalışanlar için kâğıt üzerinde hedeflenmiş ve ileri kademelere geçmeyi takvimle ilişkilendiren bir kariyer planını gerçekçi bulmaz. Organizasyon içerisinde yer alan her rolü önemser ve rolünü en iyi yapmayı başaran her elemanın önünü açar. Başka bir deyişle, Tadım çalışanları için en süratli yükselmenin yolu, bulundukları konumda üstlendikleri görevi en iyi yapmalarıdır.     

Kurumsal Performans Sistemi’nin bir alt sistemi olan verimlilik odaklı “Bireysel Performansların Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Yeteneklerin Geliştirilmesi” liderler ve çalışanların işbirliği ile sağlanır.

Tadım Organizasyonunda yer alan bölüm ve departman liderleri, aynı zamanda birer eğitimcidirler. Tadım Pazarlama Ofisi, “Eğitimcilerin Eğitimine” yönelik projeler geliştirir ve bölüm liderlerini birer “Eğitimci” olarak yetiştirmeyi öncelikle hedefler.

Bu nedenle, bölüm liderleri Tadım’ın iş yapma modeli, yönetim politikaları, organizasyon ve sistem anlayışını bilmeli ve bölüm çalışanlarına, sistem içerisinde katkılarını nasıl geliştirebilecekleri hakkında yol gösterebilir olmalıdırlar.

Bireysel Performansları Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, her seviyedeki yönetici ve çalışanların tanımlanmış rolleri üstlendikleri işbirliği içerisinde çalışır.

 

Eğitim Politikası

Tadım Pazarlama Ofisi “Kurum İçi Eğitim Politikası”nın amacı, çalışanların “tek süreç odaklı” hedefe yönelik sisteme olan katkısını en üst seviyeye taşımak ve ortalama Kurum Performansını yükseltmektir.

Tek süreç odaklı hedefe ulaşırken, bireysel katkıları sistem içerisinde artırmak için geliştirilen Kurumsal Performans Sistemi, Verim Odaklı Kurum İçi Eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasında etkendir.

Tadım Pazarlama Ofisi, gerçekçi ve sonuç alacak bir Kurum İçi Eğitim Politikası oluştururken, “Eğitim Süreçlerinin” şirket faaliyetlerinin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu kabul eden temel bir yaklaşımdan yola çıkar.

Tadım, organizasyonda yer alan yöneticilerin eşanlı birer eğitimci olarak yetiştirilmesini öngörür. Genel Müdür, Bölüm ve Departman Müdürleri ile Kategori Müdür ve Yöneticileri, sorumluluk alanlarında tanımlanmış faaliyetlere ait “İş Yapma Modelleri”nin hayata geçirilmesinde, yol gösterici Eğitimciler olmalıdırlar.

 

Tadım'da Yaşam

Tadım İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların Tadım’da işe başladıkları ilk günden itibaren sinerji yaratan bir uyum içinde çalışmalarıdır. Bu bakış açısıyla, oryantasyon kitinin içinde yer alan “Tadım’da yaşam-pratik bilgiler” başlıklı doküman ile çalışanlarının hayatlarını ilk günden itibaren kolaylaştırmak hedeflenir. Düzenlenen çeşitli organizasyonlarla çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve motivasyonlarının yüksek tutulmasına özen gösterilir ve iş ortamı dışında da paylaşımların yapılmasına olanak sağlanır.

Çetin Cevizler Outdoor Klubü’nün etkinlikleri yılın belirli dönemlerinde outdoor sporları üzerine planlanarak, çalışanların farklı etkinliklerle yeteneklerini keşfetmeleri ve eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanmaktadır.