AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİNE DAİR BİLDİRİM

 

Değerli Müşterilerimiz,

Firmamız, sizlerle yaptığımız iletişimler sırasında temin edilen kişisel verilerinizi, yasalara uygun şekilde toplamakta, işlemekte ve tam bir gizlilikle muhafaza etmektedir.

Firmamız bünyesinde bu bağlamda uygulanan kural ve sınırlar, işbu Bildirim ile bilginize sunulmaktadır.

 

Bu Bildirim başta 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) olmak üzere, yürürlükteki T.C. yasalarına ve Anayasa’ya göre hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma, İşlenme ve Saklanma Koşul ve Amaçları

 

Firmamız, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi, otomatik olan (dijital) veya bir veri kayıt sisteminin parçası oldukça otomatik olmayan yollarla işleyebilecektir. Bu kapsamda, veriyi kaydedecek, saklayacak, mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa edebilmek ve aşağıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için güncelleyecek, mevzuattaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla resmi, idari ve özel tüm kurumlara aktarabilecektir.

 

Firmamız, kişisel verileri, verilerin (bulut ortamında dahil) saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ifa yardımcıları, grup şirketleri ve Türkiye’de veya yurtdışında ticari ilişki içinde bulunduğu üçüncü kişiler ile, bu kişilerden de gerekli gizlilik taahhüdü ve güvenceyi almak suretiyle, paylaşabilir, sınıflandırabilir ve işleyebilir.

 

Yasal yükümlülükler kapsamında ve gereği olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilir.  

 

Kişisel veriler özellikle;

 

 1. Hizmet kalitesinin artırılması

 2. Sizlerden Firmamıza ulaşan taleplerin yanıtlanması, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,

 3. Anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,

 4. Anonimleştirmek kaydıyla çeşitli istatistiki verilerin çıkarılması,

 5. Ticari faaliyetlerin geliştirilmesi,

 6. Yasal/idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 7. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu görevlilerine bilgi verilmesi,

 

amaçlarıyla, bu amaçların gerektirdiği süre boyunca ve yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere, toplanıp, işlenecektir.

 

Bu kapsamda gereken hallerde üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki tüm önlemler Firmamız tarafından alınmaktadır.


 

Kişisel Verilerin Korunası Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca haklarınız

 

Kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

 

 1. Kişisel verilerinin yurt içi/yurt dışı aktarma dahil işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 2. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 3. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 4. Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

 5. Kişisel verinin işlenmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 6. Yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiplerdir.

 

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi, https://www.tadim.com.tr/iletisim adresinde bulunan iletişim formları aracılığıyla veya internet sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden Firmamıza her zaman aktarabilirsiniz.

 

İşbu Bildirim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.


 

Mersis No:___

İletişim Bilgileri:___

Adres: TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Telefon: ___

Email: ___